بهران هیدرولیک H، روغن مناسب برای  روانکاری و انتقال نیرو در انواع سیستم های هیدرولیک و پرس های سبک و سنگین است. این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی مناسب در شرکت نفت بهران، تولید می شود.

توضیحات

بهران هیدرولیک H46

بهران هیدرولیک H46 ، روغن صنعتی مناسب برای  روانکاری و انتقال نیرو در انواع سیستم های هیدرولیک و پرس های سبک و سنگین است. این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی مناسب در شرکت نفت بهران، تولید می شود.

خصوصیات بهران هیدرولیک H46

  • پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
  • محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی
  • خاصیت ضدسایش مطلوب
  • قابلیت فیلتر شدن عالی
  • جداپذیری عالی روغن از آب
  • آزادسازی عالی هوا از روغن

سطوح کیفیت بهران هیدرولیک H46

  • DIN 51524 part 2 (HLP)
  • Denison HF-0, HF-2

روغن موتور | پترو تجارت

با ما در تماس باشید