گريس پارس شاسي پلاس، از روغن پايه معدني و تغليظ كننده صابون كلسيم توليد گرديده استاين گريس از چسبندگي بيشتري نسبت به ساير گريس هاي كلسيمي برخوردار استحداكثر دماي مجاز عملياتي اين گريس 60˚C است.

توضیحات

گریس پارس شاسی پلاس (بشکه ای)

ویژگی های گریس پارس شاسی پلاس

  • مقاومت عالی در برابر آب
  • قابل استفاده در سیستم های پمپ کننده مرکزی

موارد کاربرد گریس پارس شاسی پلاس

روانکاری عمومی کلیه اتصالات، به خصوص شاسی خودرو

روغن موتور | پترو تجارت