روغن موتوردیزلی با کارآیی بالا

ایرانول سوما با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا و انجام فرآیند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین بمنظور استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

توضیحات

موارد کاربرد ایرانول سوما

  • جهت مصرف در کلیه موتورهای دیزلی چهار زمانه ، سوپر شارژ و توربوشارژ وموتورهای بنزینی در مواردیکه سطوح کارایی فوق توسط سازنده توصیه گردیده است.
  • مورد استفاده در تجهیزات راهسازی ، ساختمانی ، حفاری معادن و کشاورزی
  • برای ماشین آلات سبک و سنگین دیزلی و موتورهای بنزینی

خصوصیات ایرانول سوما

  • خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
  • پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
  • قلیائیت مناسب برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش عمر روغن
  • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی
  • حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی بالا
  • قابل استفاده در تمام فصول
  • کاهش مصرف سوخت

 

روغن موتور | پترو تجارت