توضیحات

ایرانول ۱۶۰۰۰

روغن موتور چند درجه ای ویژه بنزینی و دیزلی

ایرانول ۱۶۰۰۰ با استفــاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجــام فــرآیند پالایش با هیـدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودنی مرغوب ، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

موارد کاربرد ایرانول ۱۶۰۰۰

این محصول که مطابق با یکی از بالاترین سطوح کارآیی API تولید گردیده است ،جهت مصرف در خودروهای بنزینی طراحی شده تاسال ۲۰۰۴ میلادی و دیزلی سوپر شارژ در مواقعی که استانداردهای فوق توسط سازنده خودرو توصیه شده است ، مناسب می باشد .کارکرد این روغن با توجه به شرایط کاری خودرو توسط سازندگان خودرو تعیین می گردد.

خصوصیات ایرانول ۱۶۰۰۰

  • .خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی ممتاز.
  • .خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون.
  • .خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور.
  • .خاصیت خنثی کنندگی اسید های حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور.
  • .افزایش طول عمر و قدرت موتور تا حد ممتاز.
  • .استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات به نحو ممتاز ، به منظور روانکاری در دماهای پایین.
  • .پایداری برشی ممتاز محصول که منجر به حفظ گرانروی در تمام طول مصرف می گردد.
  • .قابلیت ممتاز حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالورژیکی قطعات.
  • .کنترل ممتاز مصرف روغن و کاهش هزینه.