سیال خنک کننده (ضدیخ – ضدجوش – ضد خوردگی)

ایرانول AF-G بر پایه اتیلن گلیکول و با استفاده از مواد افزودنی مناسب جهت جلوگیری از خوردگی قطعات داخلی موتور و زنگ زدگی تولید گردیده است .

توضیحات

سیال خنک کننده (ضدیخ – ضدجوش – ضد خوردگی)

ایرانول AF-G بر پایه اتیلن گلیکول و با استفاده از مواد افزودنی مناسب جهت جلوگیری از خوردگی قطعات داخلی موتور و زنگ زدگی تولید گردیده است .

سطوح کارایی

 • D-3306ASTM
 • ۳۳۸ISIRI

موارد کاربرد

 • طراحی شده جهت استفاده در خودروهای بنزینی و دیزلی سبک
 • همچنین مناسب در موتورهای درون سوز صنعتی که سیستم خنک کننده آنها نیاز به یک ممانعت کننده در مقابل خوردگی و زنگ زدگی دارد.

روش استفاده از سیال ضد یخ:

 1. سیال ضدیخ مناسب را انتخاب کنید و آن را در خارج از سیستم خنک کننده با آب مقطر و یا آب شهر به نسبت ۵۰-۵۰ (محلول ۵۰ درصد حجمی ضد یخ و ۵۰درصد حجمی آب) به طور کامل مخلوط کرده وسپس به سیستم خنک کننده منتقل نمایید.
 2. از اختلاط مایعات خنک کننده در سیستم رادیاتور خودداری کنید.
 3. در صورت استفاده از آب شهر در عمل اختلاط، سختی آب نباید بیشتر از ۱۷۰ppm باشد تا از ایجاد رسوب در لوله ها،‌ جلوگیری گردد.
 4. در تهیه محلول آبی ضدیخ بایستی شرایط کارکرد موتور و توصیه سازنده ی خودرو در نظر گرفته شود.
 5. در صورت عدم وجود منبع انبساط در سیستم خنک کننده،‌ با درنظر گرفتن ۵٪ انبساط حجمی برای محلول ضدیخ (۵۰-۵۰)،‌خالی گذاشتن ۵٪ از حجم سیستم خنک کننده الزامی است.
 6. برای اختلاط بهتر آب و سیال خنک کننده، موتور را روشن کنید تا مدتی کارکند. پس از خاموش کردن موتور و حصول اطمینان از خنک شدن سیال، مجددا سطح مخلوط خنک کننده را بازدید کنید. اگر سطح مایع از خط نشانه پایین کمتر است به آن مایع (سیال با نسبت ۵۰-۵۰) اضافه کنید.

تذکر :

 • محصولات پایه گلیکولی غیر قابل آشامیدن و سمی می باشد .
 • ایرانول AF-G در تمامی فصول قابل استفاده بوده و با تغییر فصل نیاز به تعویض ندارد.
 • زمان تعویض سیال خنک کننده براساس توصیه سازنده خودرو می باشد .
 • هرگز از الکل یا متانول به عنوان سیال خنک کننده استفاده نکنید ،‌ زیرا که قطعات موجود در سیستم رادیاتور خودروها برای استفاده از اتیلن گلیکول به عنوان سیال خنک کننده، طراحی شده اند.

خصوصیات

 • قابل استفاده در تمامی فصول
 • محافظت سیستم‌های خنک‌کننده در مقابل زنگ‌زدگی و خوردگی
 • خاصیت عالی انتقال حرارت
 • سازگار با فیلترهای سیستم خنک‌کننده
 • سازگار با واشرها، بست‌ها و قطعات لاستیکی