روغن موتوردیزلی – دريايي

ایرانول Kayer با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب، تولید گردیده‌است.

توضیحات

روغن موتوردیزلی – دریایی

ایرانول Kayer با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب، تولید گردیده‌است.

سطوح کارایی

  • CF-4/CF/SJAPI

موارد کاربرد

  • کلیه موتورهای دیزلی دریایی که از سوخت های دیزلی با گوگرد کمتر از ۱ % وزنی استفاده می کنند.
  • طراحی شده برای موتورهای دیزلی که روغن مونو گرید برای آنها توصیه گردیده است.

خصوصیات

  • خاصیت پاک کنندگی عالی موتور و درنتیجه سایش کمتر و عمر بیشتر قطعات
  • پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اکسیداسیون