روغن موتوردیزلی – دريايي

ایرانول توکا با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب، تولید گردیده‌است.

توضیحات

روغن موتوردیزلی – دریایی

ایرانول توکا با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب، تولید گردیده‌است.

سطوح کارایی

  • CFAPI

موارد کاربرد

  • کلیه موتورهای دیزلی دریایی چهار زمانه با سرعت متوسط که از سوخت های سنگین با مقدار گوگرد بالا (بیش از ۳ درصد وزنی) استفاده می کنند.

خصوصیات

  • خاصیت پاک کنندگی بسیار خوب موتور
  • قدرت خنثی سازی سریع مواد اسیدی حاصل از احتراق
  • پایداری حرارتی بالا
  • مقاومت در برابر اکسیداسیون