بهران آذرخش ويژه با استفاده از روغن پايه معدني و مواد افزودني مناسب براي روانكاري سيستم هيدروليك ديزل ژنراتورهاي صنعتي، تراكتور و ماشين آلات سنگين توليد مي گردد.

توضیحات

بهران آذرخش ویژه ۲۰W50 (بشکه ای)

 

روغن موتور | پترو تجارت