روغن موتور بنزینی بهران

بهران جنوب، روغن موتور تک درجه­ ای معدنی است که برای روانکاری موتور خودرو های بنزینی و دیزلی غیر سوپر شارژ که این سطح کیفیت برای آن ها توصیه شده، پیشنهاد می شود.

توضیحات

روغن موتور بنزینی بهران

بهران جنوب، روغن موتور تک درجه­ ای معدنی است که برای روانکاری موتور خودرو های بنزینی و دیزلی غیر سوپر شارژ که این سطح کیفیت برای آن ها توصیه شده، پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.

مشخصات کلی

سطوح کیفیت

  • API SE/CC
  • INSO 22260/22261
  • MIL-L-46152A

درجه گرانروی

  • SAE 50

جدول مشخصات

بهران جنوب