روغن موتور ثابت صنعتی

بهران ژنراتور کلاس I، روغن موتور دیزلی تک درجه ای مرغوب با پایه معدنی است که برای روانکاری موتور ژنراتورهای صنعتی (موتورهای دیزل ثابت)، پیشنهاد می شود. بهران ژنراتور کلاس I از گروه روغن های دارای خاکستر سولفاته بالا (High Ash) است.

توضیحات

روغن موتور ثابت صنعتی

بهران ژنراتور کلاس I، روغن موتور دیزلی تک درجه ای مرغوب با پایه معدنی است که برای روانکاری موتور ژنراتورهای صنعتی (موتورهای دیزل ثابت)، پیشنهاد می شود. بهران ژنراتور کلاس I از گروه روغن های دارای خاکستر سولفاته بالا (High Ash) است.

مزیت ها

  • مقاومت خوب در برابر اکسیداسیون
  • فراریت پایین و در نتیجه کاهش مصرف روغن
  • خواص ضدسایش و ضدخوردگی مطلوب
  • روانکاری مطلوب

سطوح کیفیت

  • API CD/SE
  • MIL-L-2104D

درجه گرانروی

  • SAE 30
  • SAE 40

جدول مشخصات

بهران ژنراتور کلاس I