۲۳,۰۰۰ تومان

گريس هاي بهران ياقوت ترکيب کاملي از مشخصات مطلوب با کارآيي در دماي بالا و پايداري مکانيکي عالي در محيط مرطوب را همزمان دارا هستند. گريس هاي چند منظوره بهران ياقوت، در صنعت و در خودروها، کارآيي بسيار وسيعي دارند. اين گريس ها داراي الياف بسيار کوتاه و بافت نرمي هستند و ضمن اينکه خاصيت بازدارندگي از خوردگي خوب، پايداري در برابر شستشو با آب، مقاومت در برابر اکسيد شدن و پايداري مکانيکي قابل توجهي دارند، از پايداري برشي و ارتعاشي مناسبي برخوردارند

توضیحات

بهران یاقوت ۲  (۴.۵ کیلویی)