گرید ویسکوزیته روغن های موتوری

گرید ویسکوزیته روغن های موتوری

گرید ویسکوزیته روغن های موتوری گرید گرانروی SAE موجود بر روی ظرف روغن موتور به چه معناست؟ بیشتر اوقات کلمات بکار گرفته شده جهت بیان ویسکوزیته برای بسیاری از افراد مبهم می باشد. این اطلاعات نشاندهنده معنای واقعی اعداد ویسکوزیته… بیشتر بخوانید…